Trwa wczytywanie produktów

Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Beneficjent: Szyja Iwona

Tytuł operacji: Fotofantazja.pl Drukarnia cyfrowa Iwona Szyja-prowadzenie działalności gospodarczej w celu ułatwienia dostępu i podniesienia jakości usług reklamowych (poprzez oferowanie personalizowanych produktów drukarni cyfrowej z fotograficzna jakością) dla mieszkańców i przedsiębiorców Doliny Baryczy.  

Cel operacji: Uzyskanie źródła dochodu poprzez podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu drukarni cyfrowej świadczącej usługi reklamowe w postaci gotowych produktów reklamowych

Przewidywane wyniki operacji: Powstanie działalności gospodarczej: Fotofantazja.pl Drukarnia cyfrowa Iwona Szyja poprzez zakup maszyny i sprzętów do wytwarzania gotowych produktów reklamowych(dla mieszkańców i przedsiębiorców doliny Baryczy) oraz utworzenie miejsca pracy  dla beneficjenta.

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER  zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.